Home » Genel » Ford Oto Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı

Ford Oto Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı

FORD TEMETTÜ 2023 (2. temettü oldu)

Net: 26,784 TL
Brüt: 29,76 TL
Temettü Dağıtma Tarihi: 30.10.2023

Temettü ödeme tarihi (En geç): 01.11.2023

Temettü açıklanmadan önceki (02.10.2023) son FROTO hisse fiyatı: 848,20 TL

Temettü düşülmeden önceki son FROTO kapanış fiyatı: 849 TL


Temettü verildikten sonraki açılış fiyatı:

FORD TEMETTÜ 2023

Net: 12,825 TL
Brüt: 14,25 TL
Temettü Dağıtma Tarihi: 13.03.2023

Temettü ödeme tarihi (En geç): 15.03.2023

Temettü açıklanmadan önceki (07.02.2023) son FROTO hisse fiyatı: 490,60 TL

Temettü düşülmeden önceki son FROTO kapanış fiyatı: 615 TL


Temettü verildikten sonraki açılış fiyatı:

FORD TEMETTÜ 2022:

Net: 5,13 TL
Brüt: 5,70 TL
Temettü Dağıtma Tarihi: 30.11.2022

Temettü ödeme tarihi (En geç):

Temettü açıklanmadan önceki (20.10.2022) son FROTO hisse fiyatı: 365,40 TL

Temettü düşülmeden önceki son FROTO kapanış fiyatı: 442,8 TL


Temettü verildikten sonraki açılış fiyatı:

FORD TEMETTÜ 2022:

Net: 11,70 TL
Brüt: 13,0 TL
Temettü Dağıtma Tarihi: 24.03.2022

Temettü ödeme tarihi (En geç): 28.03.2022

Temettü açıklanmadan önceki son FROTO hisse fiyatı: 238.30 TL

Temettü düşülmeden önceki son FROTO kapanış fiyatı: 316 TL
(23.03.2022 kapanış fiyatıdır.)

Temettü verildikten sonraki açılış fiyatı: 303 TL
(24.03.2022’ye teorik başlangıç fiyatıdır.)

Ford Otosan (froto hissesi), brüt 13 TL, NET 11,7 TL temettü dağıtacak. 24.03.2022 tarihine, portföylerinde FROTO hissesi ile başlayan yatırımcılar, en geç 28.03.2022’de temettülerini alacaklar.

24.03.2022 ya da sonrasında FROTO alanlar bu temettüyü hak edemezler.

Ford Otosan – Bilanço Açıklama Tarihi ve Bilançolar

FROTO TEMETTÜ 2021 (Bu yıla ait 2.temettü):

Net: 3,2045 TL
Brüt: 3,77 TL
Temettü Dağıtma Tarihi: 19.11.2021

Genel Kurul Tarihi: 17.11.2021

Ford Otosan (froto hissesi), brüt 3,77 TL, NET 3,2045 TL temettü dağıtacak. 19 Kasım 2021 tarihine, portföylerinde FROTO hissesi ile başlayan yatırımcılar, en geç 23.11.2021’de temettülerini alacaklar.

Ek Açıklamalar – 17.11.2021
Yönetim Kurulumuz 18 Ekim 2021 tarihli toplantısında,

– Ortaklara 1.322.930.700,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 1.322.930.700,00 TL’nin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL’nin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması

– Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 377,00 Kr (%377,00), net 320,45 Kr (%320,45) olarak ödenmesi

– Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren yapılması

toplanacak Olağanüstü Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

FROTO TEMETTÜ 2021:

Net: 5,457 TL
Brüt: 6,42 TL
Temettü Dağıtma Tarihi: 24.03.2021
Genel Kurul Tarihi: 17.03.2021

Ford Otosan (froto hissesi), brüt 6,42 TL, NET 5,457 TL temettü dağıtacak. 24 Mart 2021 tarihine, portföylerinde FROTO hissesi ile başlayan yatırımcılar, en geç 26.03.2021’de temettülerini alacaklar.

Ford, Üretime Başlama Tarihini Öne Aldı
Ford’dan Gölcük’te Üretime, Yarı İletken Arası

İnceleyin: >> FORD 2021’e Fırtına Gibi Girdi. Sermayesinin 12 Misli KAR

İnceleyin: >> Otokar REKOR Kırdı

Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması

Ek Açıklamalar – 19.02.2021
Yönetim Kurulumuz, 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca;

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, SPK’ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 4.194.912.850 TL net dönem karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL’lik paya, brüt 6,42 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 5,4570 TL) temettü olmak üzere, brüt % 642,0000 (net % 545,7000) oranında ve pay sahiplerine 2.136.040.077 TL birinci kar payı, 116.802.123 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 1.718.540.980 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının,

– Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 3.534.965.375 TL tutarındaki 2020 yılı cari yıl karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 1.058.593.505 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,

– Temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesinin,

Genel Kurul’a teklifine, karar vermiştir.

FROTO TEMETTÜ 2020: Ford Oto Net 2.65 TL

Ford Otosan (froto hissesi), brüt 3.12 TL, NET 2.65 TL temettü dağıtmak için SPK’ya başvurdu. Kabul edilirse 23 Mart 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar temettü almaya hak kazanacaklar.

Ford Oto 25 Mart 2020’de Temettü Dağıtıyor

FROTO TEMETTÜ 2019: Ford Oto Net 1.045 TL
Tarih: 19.11.2019
(2019’da verilen 2.temettüdür)

Ford Otosan (froto), yatırımcıların borsada sabırsızlıkla beklediği temettü dağıtım tarihini 19 Kasım 2019 olarak açıklamıştı. Bu tarihe portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, brüt 1.23 TL, net ise 1.045 TL temettü almaya hak kazandılar.

Ford Oto 19 Kasım 2019’da Temettü Dağıttı
Froto 19 Kasım 2019’da Temettü Dağıttı

FROTO TEMETTÜ 2019: Ford Oto Net:2,0655 TL Brüt: 2,43 TL
Temettü dağıtma tarihi: 01.04.2019
(2019’da verilen 1.temettüdür)

FROTO TEMETTÜ 2018: Ford Oto Net:0,9775 TL Brüt: 1,15 TL
Temettü dağıtma tarihi: 20.11.2018
(2018’de verilen 2.temettüdür)

FROTO TEMETTÜ 2018: Ford Oto Net:1,938 TL Brüt: 2,28 TL
Temettü dağıtma tarihi: 02.04.2018
(2018’de verilen 1.temettüdür)

FROTO TEMETTÜ 2017: Ford Oto Net:0,9435 TL Brüt: 1,11 TL
Temettü dağıtma tarihi: 31.10.2017
(2017’de verilen 2.temettüdür)

FROTO TEMETTÜ 2017: Ford Oto Net:0,969 TL Brüt: 1,14 TL
Temettü dağıtma tarihi: 03.04.2017
(2017’de verilen 1.temettüdür)

FORD’dan Dev YATIRIM Atağı

İnceleyin: >> Ford Bilanço Analizleri

İnceleyin: >> FORD Hissesinde Hedefler

İnceleyin: >> Otokar REKOR Kırdı

İnceleyin: >> Bu 4 Sektöre Dikkat

Borsadan Nasıl Para Kazanılır Sayfamızı da Görün:
https://www.borsanalist.com/borsada-para-kazanma

Jantsa Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Federal Mogul İzmit Piston’dan Nakit Temettü
İslami Esaslara Uygun 200’e Yakın Hisse
Tofaş Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Sermayesinin 12 Misli KAR Açıkladı
Brisa Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
5G Hisseleri
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Ege Endüstri Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Ford Otosan – Bilanço Açıklama Tarihi ve Bilançolar
2023 9-Aylık (3. Çeyrek) Bilanço Tarihleri
Bedelsiz Haberleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.