ASELSAN

ASELSAN (Asels hissesi) TEMEL ANALiZ NOTLARI

Aselsan 2020 12-Aylık Bilançosu ve Bilanço Analizi

Aselsan 2020 yılında net KARını %33 artışla 3.3 milyar TL’den 4.4 milyar TL’ye yükseltti. Esas faaliyet KARı 12 ayda %66 artarken son çeyrekti düşüş dikkat çekti. 4.çeyrekte hasılatın %43 artışına rağmen esas faaliyet karı %6 düştü.

Aselsan 2020 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Aselsan 2020-3 Aylık Bilançosu ve Bilanço Analizi

Aselsan 2020 yılının 1 çeyrek (3 aylık) bilançosunu açıkladı. Şirketin hasılatı 2019’un aynı dönemine göre %30 artarken esas faaliyet KARında ise %90’lık bir yükseliş görüldü. 2019’un ilk 3 ayında 629.5 milyon TL KAR eden Aselsan, 2020’nin 1.çeyreğinde ise %46’lık artışla 920.2 milyon TL’lik KARa ulaşmayı başardı. Koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde şirket oldukça iyi performans gösterdi.

Aselsan 2020 Yılı 3 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Geçtiğimiz yıl bir ara problem haline gelen nakit tarafında bu yıla başlarken azalma görülmektedir. 2019 3-aylık ve yıllık bilançolarda nakit 2.55 milyar ve 3.5 milyar TL iken 2020 1.çeyrekte 1.8 milyar TL’ye gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl 1.çeyrekte 2.97 milyar TL olan ticari alacaklar ise 4.9 milyar TL’ye yükselmiştir.

Aselsan 2020 Yılı 3 Aylık Bilançosu (Nakit, Ticari Alacaklar ve Stoklardaki Değişim)

Aselsan 2019-12 Aylık Bilançosu ve Bilanço Analizi

Aselsan şirketi, 2019 yılını 3 milyar 352 milyon TL NET KAR ile kapattı. Şirket 2018 yılında 2 milyar 319 milyon TL KAR etmişti. Bu durumda NET KARını %45 arttırmış oldu. Özellikle son çeyrekte Aselsan’ın iyi bir performans sergilediği görülmektedir. 9 aylık bilanço rakamları ile kıyaslarsak 3.çeyrekte 434 milyon TL Esas Faaliyet KARı (EFK) açıklamıştı. 4.çeyrekte EFK 1 milyar 507 milyon TL’ye yükselmiştir.

EFK: 3.çeyrekte EFK 2018’de 960 milyon TL iken 2019’da 434 milyona düşmüştü. Son çeyrekte ise EFK 2018’de 230 milyon lira iken 2019’da 1 milyar 507 milyon TL ile 6.5 misli olmuştur.

NET KAR: 2018 yılının 4.çeyreğinde NET KAR 583 milyon TL iken 2019-4.çeyrekte KAR %235 artarak 1 milyar 373 milyon TL olmuştur.

Aselsan 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)
Aselsan 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Yurt içi ve dışı Satışları)

Aselsan 2019-9 Aylık Bilançosu ve Bilanço Analizi

Aselsan 2019 yılı 9 aylık bilançosunu açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda Hasılat, Esas Faaliyet ve NET KARını arttırmaya devam eden şirket bu yıl 1 milyar 978 milyon lira KAR etti. Aynı şekilde 3.çeyrekte de cirosunu ciddi şekilde arttıran şirketin Esas Faaliyet ve Net KArında ise bir miktar düşüş gözlendi. Bu durum aşağıdaki resimde de görüleceği gibi “Esas Faaliyetlerden Gelir/Gider” farkından kaynaklanmaktadır. Bu durum geçici olabilmektedir. Şirketin bilançosundaki artış/azalış oranları aşağıdadır:

Bir önceki yılın (2018) 9 aylığına göre artış/azalış oranları:
Hasılat Artış Oranı: %47
Esas Faaliyet KARının Düşüş Oranı: %16
NET KAR Artış Oranı: %14

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre (3.çeyrekler kıyaslaması)
Hasılat Artış Oranı: %56
Esas Faaliyet KARının Düşüş Oranı: %55
NET KAR Azalış Oranı: %19

Aselsan 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Şirket geçen yılın (2018) ilk 9 ayında 1 milyar 735 milyon lira KAR elde etmişti. Yılın tamamında ise 2 milyar 319 milyon liralık NET KARı vardı.

Şirketin özkaynakları 2018 yılında (12 aylık) 10 milyar 177 milyon liraydı. Bu yıl elde edilen KAR ile özkaynaklar 11 milyar 989 milyon liraya yükseldi. Sermayesinin 1 milyar 140 milyon olduğuna dikkat edilirse bedelsiz potansiyelinin yüksek olduğu görülecektir. Her hisse için 10 yeni hisse demektir (Yaklaşık %1000 bedelsiz potansiyeli) .

Aselsan 2019 Yılı 9 Aylık Özkaynak ve Sermaye Durumu

Aselsan yurtiçi satışlarını arttırken aynı zamanda 3.çeyrek ihracatını (yurtdışı satışları) 4’e katlamıştır. Yurtdışı satışları 9 aylık dönemde de nerdeyse 2 misli olmuştur.

Aselsan 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu Yurtiçi ve Yurtdışı (ihracat) Satışları

Aselsan 2019-3 Aylık Bilançosu

Aselsan’ın 2019 yılına ait 1.dönem (ilk 3 aylık) bilançosu açıklandı. Net KAR, Hasılat ve Esas Faaliyet Karındaki artışlar oldukça iyi görünüyor. Yurt dışı satışları: 2018 yılı 3 aylıktaki 114 milyon liradan 250 milyona yükselerek 2 mislinden fazla olmuştur.


Aselsan 2019 3 Aylık Bilanços – Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR

Aselsan 2018-12 Aylık Bilançosu

Aselsan, temel analiz notlarımıza eklediğimiz aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 2018 yılını 2 milyar 319 milyon lira KARla kapatmıştır. Böylece Net Kar, 2017 yılı 12 aylık KARına göre %69 artmıştır. Esas Faaliyet Karını da %73 arttırarak 2 milyar 225 milyon TL KAR eden şirketin hasılatı 5.4 milyar liradan 9 milyar liraya yükselmiştir. Hasılat artışı da %66 olmuştur.

Aselsan 2018-12 aylık bilançosu – Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR
Aselsan: FinTek ve Akıllı Şehir Anlaşmaları
Aselsan: BEDELSİZ ve Temettü Haberleri
Aselsan’dan Yeni Bilanço Rekoru
Aselsan Bilanço Açıklama Tarihi
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Sektörlere Göre Borsadaki Şirketler
5G Hisseleri
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler
Bu 4 Sektöre 2021’de Dikkat
İslami Esaslara Uygun Hisseler