OTKAR – OTOKAR

OTKAR HiSSE – TEMEL ANALiZ NOTLARI

Otokar 2019-12 Aylık Bilançosu

Otokar 2019 yılı 12 aylık bilançosunu açıkladı. Bir önceki 2018 yılına göre Hasılat, Esas Faaliyet ve NET KARını arttırmaya devam eden şirket, bu yıl 351 milyon lira KAR etti. Şirketin yıllık bilançosunda hasılatı 2 milyar 430 milyon lira oldu. Şirketin bilançosundaki artış/azalış oranları aşağıdadır:

Bir önceki yılın (2018) 12 aylığına göre artış/azalış oranları:
Hasılat Artış Oranı: %45
Esas Faaliyet KARının Artış Oranı: %100
NET KAR Artış Oranı: %114

Otokar 2019 Yılı 12 Aylık (Yıllık) Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Şirketin yurt dışı satışları 2019 yılında %78 oranında artmıştır. Bununla birlikte yurt içi satışlarında düşüş görülmektedir.

Otokar 2019 Yılı 12 Aylık (Yıllık) Bilançosu (Yurt dışı satışları)

Otokar şirketi (hissesi) 2019 yılında elde ettiği 351 milyon liralık KAR ile özkaynaklarını 389 milyondan 637 milyona yükseltmiştir. 24 milyonluk sermayesine göre hesapladığımızda bedelsiz potansiyeli %2656’dan biraz fazla olmaktadır. Yani sermayesini arttırma kararı aldığı takdirde eldeki her hisse için yeni 26 hisse verebilecek durumdadır.

Otokar 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Özkaynaklar ve Bedelsiz Potansiyeli)

Otokar Savunma 2019-9 Aylık Bilançosu

Otokar 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)