OTKAR – OTOKAR

OTKAR HiSSE – TEMEL ANALiZ NOTLARI

Otokar 2020 12-Aylık (4. Çeyrek) Bilançosu

Otokar 2020 yılı 12 aylık bilançosunu açıkladı. 2019’da 351 milyon lira KAR eden şirket, 2020 yılında KARını %76 arttırarak 618 milyon TL kazandı. Şirketin 12 aylık hasılatı 2019’daki 2 milyar 430 milyon liradan 2 milyar 908 milyona yükseldi. Satışlarını %20 arttırmış oldu. 2019’da 1.9 milyar liralık ihracat yapan Otokar, 2020’de 2.2 milyar TL’ye ulaştı.


Özkaynaklar= 1.007.343.000 TL
Sermaye=24.000.000
Bedelsiz potansiyeli= (1.007.343.000 – 24.000.000) / 24.000.000 = 40.97

Yani her hisse için ilave yaklaşık 41 hisse (%4097) verebilecek potansiyeli bulunmaktadır.
Otokar 2020’de KAR Rekoru Kırdı

Otokar 2020 9-Aylık (3. Çeyrek) Bilançosu

Otokar 2020 yılının 9 aylık bilançosunu açıkladı. Özellikle 3.çeyrek performansındaki artış dikkat çekti. Şirket borsaya gönderdiği bilançosunda 3.çeyrekte hasılatını %3, esas faaliyet KARını %41 ve NET KARını da %45 arttırdı. 1 milyar 749 milyon liralık ciro yapan şirket, 9 ayda 320 milyon lira daha KAR etti. Yılın ilk yarısında düşüş olduğu için son çeyrekteki performans artışına rağmen 9 aylık hasılatında gerileme oldu.

Otokar 2020 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

>>Özkaynaklar ve Bedelsiz Potansiyeli
Otokar elde ettiği KARlarla özkaynaklarını 726.8 milyon liraya yükseltmiş durumda. Şirketin sermayesi 24 milyon olduğu için bedelsiz potansiyeli (726858-24000)/24000=29.28 olur. Yani şirket her hisse için 29’dan fazla yeni hisse verebilecek durumdadır. Ya da %2900+ bedelsiz potansiyeli bulunmaktadır.

Otokar 2020 Yılı 9 Aylık Bilançosuna göre BEDELSiZ Potansiyeli

>>Yurt içi ve Yurt dışı Satışlar. Ticari Araç ve Savunma Sanayi Araç Satışları

Otokar 2020 Yılı 9 Aylık Yurt içi ve dışı Satışlar. Ticari ve Savunma Sanayii Satışları

Otokar 2019-12 Aylık Bilançosu

Otokar 2019 yılı 12 aylık bilançosunu açıkladı. Bir önceki 2018 yılına göre Hasılat, Esas Faaliyet ve NET KARını arttırmaya devam eden şirket, bu yıl 351 milyon lira KAR etti. Şirketin yıllık bilançosunda hasılatı 2 milyar 430 milyon lira oldu. Şirketin bilançosundaki artış/azalış oranları aşağıdadır:

Bir önceki yılın (2018) 12 aylığına göre artış/azalış oranları:
Hasılat Artış Oranı: %45
Esas Faaliyet KARının Artış Oranı: %100
NET KAR Artış Oranı: %114

Otokar 2019 Yılı 12 Aylık (Yıllık) Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Şirketin yurt dışı satışları 2019 yılında %78 oranında artmıştır. Bununla birlikte yurt içi satışlarında düşüş görülmektedir.

Otokar 2019 Yılı 12 Aylık (Yıllık) Bilançosu (Yurt dışı satışları)

Otokar şirketi (hissesi) 2019 yılında elde ettiği 351 milyon liralık KAR ile özkaynaklarını 389 milyondan 637 milyona yükseltmiştir. 24 milyonluk sermayesine göre hesapladığımızda bedelsiz potansiyeli %2556’dan biraz fazla olmaktadır. Yani sermayesini arttırma kararı aldığı takdirde eldeki her hisse için yeni 25 hisse verebilecek durumdadır.

Otokar 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Özkaynaklar ve Bedelsiz Potansiyeli)

Otokar Savunma 2019-9 Aylık Bilançosu

Otokar 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)
İslami Esaslara Uygun Hisseler
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
Klimasan’dan Bedelsiz
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Arena Bilgisayar’dan %212.5 Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
ORGE BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Lokman Hekim’den Bedelsiz