ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON

ALCATEL (ALCTL) HiSSE SENEDi – TEMEL ANALiZ NOTLARI VE BiLANÇO ANALiZLERi

Alcatel 2020 3. Çeyrek (9 Aylık) Bilanço

Alcatel 2020 Yılı 3. Çeyrek (9 Aylık) Bilanço – Hasılat, Net KAR ve Esas Faaliyet KARı

Alcatel’in 3.çeyrek net KARı düşmesine rağmen kapsamlı gelirler sert bir şekilde artmıştır. Bu da özkaynaklara pozitif yansımaktadır.

Alcatel 2020 Yılı 3. Çeyrek (9 Aylık) Bilanço – Kapsamlı Gelirler
Alcatel 2020 Yılı 3. Çeyrek (9 Aylık) Bilanço – Özkaynaklar ve Bedelsiz Potansiyeli

Alcatel 2020 2. Çeyrek (6 Aylık) Bilanço

Alcatel şirketi (alctl hissesi), 2020 yılının ilk 6 ayında (2. çeyrek bilançosunda) 58.7 milyon TL KAR etti. Geçen yılın aynı döneminde 39.9 milyon TL ZARAR açıklayan Alcatel çok iyi bir performans göstermiş oldu. Yabancı para çevrim farklarıyla birlikte bu dönem elde ettiği KAR 111 milyon TL’ye yükseldi. 2019 yılının 6 aylık bilançosunda esas faaliyette (EFK) 6 milyon TL zarar eden şirket, 2020 nin ilk 2 çeyreğinde 83.2 milyon TL faaliyet KARı açıkladı. Hasılatı bu yılın ilk 6 ayında 2 misline çıkan Alcatel, önümüzdeki dönemde 5G’ye geçiş sürecinde daha çok gündeme gelecektir.

Alcatel 2020 Yılı 2. Çeyrek (6 Aylık) Bilanço – Hasılat, Net KAR ve Esas Faaliyet KARı
Alcatel 2020 Yılı 2. Çeyrek (6 Aylık) Bilanço – KUR Riski, Dövize Duyarlılık

Alcatel 2020 1. Çeyrek (3 Aylık) Bilanço

Alcatel şirketi (alctl hissesi), 2020 yılının ilk 3 ayında (1. çeyrek bilançosunda) 12.5 milyon TL KAR etti. Geçen yılın aynı döneminde 34.1 milyon TL ZARAR açıklayan Alcatel iyi bir performans göstermiş oldu. Yabancı para çevrim farklarıyla birlikte bu dönem elde ettiği KAR 32.9 milyon TL’ye yükseldi. 2019 yılının 1.çeyrek bilançosunda esas faaliyette (EFK) 2 milyon TL zarar eden şirket, 2020 nin 1.çeyreğinde 33.5 milyon TL faaliyet KARı açıkladı. Hasılatı bu yılın ilk 3 ayında 3 misline çıkan Alcatel, önümüzdeki dönemde 5G’ye geçiş sürecinde daha çok gündeme gelecektir.

Alcatel 2020 Yılı 1. Çeyrek (3 Aylık) Bilanço – Hasılat, Net KAR ve Esas Faaliyet KARı

Alcatel’in döviz pozisyonu incelendiğinde özellikle doların artışından pozitif etkilenmekte olduğu görülmektedir. Aynı şekilde dövizde bir düşüş olması ise şirkete olumlu yansımamaktadır.

Alcatel 2020 Yılı 1. Çeyrek (3 Aylık) Bilanço – KUR/Döviz Riski

Özkaynakları 331.5 milyon TL’ye yükselen Alcatel’in sermayesi 38.700.772’dir. Bu durumda sadece 3 ayda gelirlerini nerdeyse sermayesi kadar arttırmıştır. Böylece bedelsiz potansiyeli de %750’ye yükselmiştir.

Alcatel 2020 Yılı 1. Çeyrek (3 Aylık) Bilanço – Özkaynaklar ve Sermayesi

GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklığı konumunda olan Azerbaycan’daki şubesi Alcatel Azerbaycan’ın (hep birlikte, “Grup”) ana faaliyet konusu telefon santralleri ve transmisyon cihazları başta olmak üzere telekomünikasyon teçhizatı üretimi ve satışıdır. Şirket, 14 Eylül 1983 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.

Talt İş Ortaklığı (“TALT”), Thales Rail Signalling Solutions S.L.U. (Thales)’nin %60,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin %39,38 oranında katılımı ile 19 Kasım 2008 tarihinde tarafların imzaladığı iş ortaklığı sözleşmesiyle her iki tarafın eşit oy hakkına sahip olduğu bir adi ortaklık statüsünde kurulmuştur. TALT’ın ana faaliyet konusu almış olduğu T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce açılan Hasanbey-Eskişehir İnönü ve Sincan-Esenkent kesimleri sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemi yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesidir. Bilanço tarihi itibarıyla TALT’ın gerçekleştirmiş olduğu sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemi yapım işleri tamamlanmış olup, kesin kabuller alınmıştır. TALT konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir.

Nokia Corporation ve Alcatel Lucent S.A., 2015 yılı Nisan ayında birleşme niyetlerini duyurmuşlardır. 2 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Nokia Corporation Olağanüstü Genel Kurul’unda, birleşme ile ilgili sermaye artışı, yönetim kurulu yapısı değişikliği ve ana sözleşme tadili önerileri Nokia Corporation ortakları tarafından kabul edildiği beyan edilmiş olup, Alcatel Lucent S.A. hissedarlarına, hisselerinin Nokia Corporation hisseleri ile değiştirilmesi konusunda çağrı yapılmıştır. Bahse konu işlemler neticesinde 2016 yılı içerisinde Nokia Corporation Şirket’in yönetim kontrolünü dolaylı olarak ele geçirmiş olup, Nokia Corporation’ın 12 Şubat 2016 tarihinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Nokia Corporation, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için 16 Şubat 2016 tarihinde SPK’ya başvurmuştur. SPK’nın muafiyet başvurusuna olumlu yanıt verdiği 22 Nisan 2016 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirket, Alcatel Lucent Participation S.A. tarafından kontrol edilmektedir. Şirket’in nihai kontrolü Nokia Corporation’dadır.

Alcatel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
İslami Esaslara Uygun Hisseler
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
Klimasan’dan Bedelsiz
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Arena Bilgisayar’dan %212.5 Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
ORGE BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Lokman Hekim’den Bedelsiz
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Bu 4 Sektöre 2021’de Dikkat
5G Hisseleri
Sektörlere Göre Borsadaki Şirketler