EGE ENDÜSTRİ

EGE ENDÜSTRİ (EGEEN) HiSSE SENEDİ- TEMEL ANALiZ NOTLARI – Bilanço Analizi

EGEEN 2020 3 Aylık (1. çeyrek) Bilançosu

EGE Endüstri 2020 3 aylık bilançosunu açıkladı. Şirketin hasılatı %25 azalarak 266.8 milyon TL’den 200.9 milyon TL’ye düştü. Buna rağmen şirket yılın ilk 3 ayında 46.3 milyon TL esas faaliyet KARı ve 60.1 milyon TL net KAR elde etti. Egeen’in net KARı %33 azalırken nakit pozisyonu ise 257 milyon TL’den 315.8 milyona yükseldi.

Ege Endüstri şirketi 2020-3 aylık (1. çeyrek) bilançosu – Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARları

Şirketin nakit pozisyonu %23 artmıştır. Özellikle döviz bazlı mevduatınının fazla olması sebebiyle son dönemde görülen KUR artışından pozitif etkilenmesi beklenebilir. Bununla birlikte 2020 2.çeyrek satışları, ekonomilerdeki yavaşlamalar sebebiyle muhtemelen düşecektir.

Ege Endüstri şirketi 2020-3 Aylık Bilanço Analizi – Nakit Pozisyonu

Döviz bazlı naktin bol olması sebebiyle şirket, KUR riskine karşı dayanıklıdır. Aşağıdaki tabloda bazı para birimlerinin TL karşısında %20 değerlenmesi durumunda EGEEN’in ne kadar pozitif etkileneceği gösterilmiştir.

Ege Endüstri şirketi 2020-3 Aylık Bilanço Analizi – KUR Riski

EGEEN 2019 12 Aylık Bilançosu

EGE Edüstri 2019 yılında hasılatını %71 oranında arttırarak 1 milyar liranın üstünde satış yapmıştır. Esas Faaliyet KARı yaklaşık olarak aynı kalarak 249.5 milyon TL olmuştur. Bununla birlikte net KAR rakamı 347 milyon liradan 249.8 milyon TL’ye gerilemiştir. 2018’de EGE Fren hissesi alarak payını %50’nin üstüne çıkaran EGEEN’nin bilançosundaki bazı farklılıkların bundan kaynaklanıyor olabileceği unutulmamalıdır. Geçici olabileceğini varsaydığımız Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini de dikkate almak kaydıyla bilançoların 2020’den itibaren kıyaslanması muhtemelen daha sağlıklı olacaktır.

Ege Endüstri şirketi 2019-12 aylık bilançosu

EGEEN 2018 12 Aylık Bilançosu

EGE Edüstri 2018 yılında hasılatını %70 oranında arttırarak 586 milyon liralık satış yapmıştır. Esas Faaliyet KARını %102, Net KARını %163 arttırarak 2018 yılını 347 milyon lira KARla kapatmıştır. EGEEN 2018’de EGE Fren hissesi satın alarak payını %50’nin üstüne çıkarmıştı.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı egeenHasilat-2018-12.png
EGE Endüstri – Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NeT KAR Artışları (2018-12 aylık)
EGE Endüstri – Yurtdışı Satışları (2018-12 aylık)

EGE Endüstri (EGEEN) Temel Analiz Not: 2018 yılında yurtdışı satışlarını (ihracat) 2017 yılına göre %73 arttırarak 540 milyon TL hasılat yapmıştır. İhracatının, toplam satışlara oranı ise %91.5 gibi yüksek bir orandadır.