ALKiM – ALKİM KİMYA

ALKİM HiSSE – TEMEL ANALiZ NOTLARI

Alkim Kimya 2020 9-Aylık Bilançosu – Analiz ve Yorumlar – Bilanço Analizi (3. çeyrek)

Alkim Kimya 2020 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

>> Alkim Kimya TEmettü Gelişmeleri

 

Alkim Kimya 2020 3-Aylık Bilançosu – Analiz ve Yorumlar – Bilanço Analizi

Alkim Kimya 2020 yılının 1.çeyrek bilançosunda hasılatındaki %2’lik düşüşe rağmen KARını arttırdı. Esas faaliyet KARı geçen yıl 37.4 milyon TL iken 2020 3 aylık bilançoda %38’lik artışla 50.7 milyon TL oldu. Şirket Net KARını da aynı şekilde %38 arttırdı. 2019 yılının 3 aylığında 27.4 milyon TL olan KARını 37.8 milyon TL yaptı.

Alkim Kimya 2020 Yılı 3 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Alkim Kimya Hissesi 2019-12 Aylık Bilançosu – Analiz ve Yorumlar

Alkim Kimya şirketi (alkim hissesi) 2019 yılını 140 milyon TL net KAR ile kapattı. 2018’de 96 milyon lira KAR eden şirket, böylece %46’lık yükseliş yakaladı. Hasılatını 589 milyondan 691 milyon yükselten Alkim şirketinin esas faaliyet KARındaki artış ta %15 oldu.

Alkim Kimya 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

Alkim Kimya Bedelsiz Sermaye Arttırımı Şirketin esas sermayesinin 24.725.000 TL (yirmidörtmilyonyediyüzyirmibeşbin Türk Lira)’sından; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 26.909.044,22 TL, Olağanüstü Yedeklerden 71.321.350,96 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 27.044.604,82 TL ilavesiyle 150.000.000 TL’ye (yüzelimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, Artan 125.275.000 TL (yüzyirmibeş milyon ,ikiyüzyetmişbeş bin Türk Lirası)’ye tekabül eden 12.527.500.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına, Bu amaçla SPK’dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul’un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Haberin KAP linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813005

Alkim – %506 Bedelsiz Sermaye Arttırım Kararı (15.01.2020)

Alkim Kimya Hissesi 2019-9 Aylık Bilançosu – Analiz ve Yorumlar

Alkim Kimya 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)
Alkim Kimya 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Özkaynaklar ve Bedelsiz Potansiyeli)
Alkim Kimya 2019 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler)

Alkim Kimya Hissesi 2019-6 Aylık Bilançosu – Analiz ve Yorumlar

Alkim 2019 yılı 6 aylık bilançosunu açıkladı. Bir önceki yıla göre gerek çeyreksel olarak gerekse de 6 aylık bilançosuna göre Hasılat, Esas Faaliyet ve NET KARını arttırmaya devam eden şirket aynı zamanda 1.çeyreğe göre de daha iyi performans (daha fazla ciro, EFK ve NET KAR) göstermiştir. Şirketin bilançosundaki artış oranları aşağıdadır: Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre (2.çeyrekler kıyaslaması) Hasılat Artış Oranı: %32 Esas Faaliyet KARının Artış Oranı: %20 NET KAR Artış Oranı: %42 Bir önceki yılın 6 aylığına göre artış oranları: Hasılat Artış Oranı: %40 Esas Faaliyet KARının Artış Oranı: %43 NET KAR Artış Oranı: %68

 

Alkim Kimya 2019 Yılı 6 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)

 

Alkim Kimya 2018-9 Aylık Bilançosu

Alkim 2018 yılı 9 aylık bilançosunu açıkladı. Hasılatındaki ve Esas Faaliyet KARındaki artış oranları oldukça yüksektir. Şirket 2017-9 aylık bilançodaki 287 milyon liralık hasılatını %48 oranında arttırarak 425 milyon liralık ciro yapmıştır. Çeyreksel bazda Esas Faaliyet Karını 4’e katlayan şirketin bilançosundaki artış oranları aşağıdadır: Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre (3.çeyrekler kıyaslaması) Hasılat Artış Oranı: %69 Esas Faaliyet KARının Artış Oranı: 4 e katlamıştır. NET KAR Artış Oranı: 3.36 misli olmuştur. Bir önceki yılın 9 aylığına göre artış oranları: Hasılat Artış Oranı: %48 Esas Faaliyet KARının Artış Oranı: 2.52 katına çıkmıştır NET KAR Artış Oranı: %54

Alkim Kimya 2018 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet ve Net KARı)
Borsada Para Kazanma
Önemli Web-siteleri
Alkim’den BEDELSİZ Sermaye Arttırımı
Alkim Kağıt Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Petkim Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Sektörlere Göre Borsadaki Şirketler
İslami Esaslara Uygun 200’e Yakın Hisse
5G Hisseleri