Home » Temel Analiz » Çelebi Hava Servisi Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Çelebi Hava Servisi Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Çelebi Hava Servisi Temettü 2020: Clebi Net 3.69 TL (Temettü de 2 taksit olarak ödenecektir.)

Çelebi Hava Servisi şirketi (clebi hissesi), brüt 4.35 TL, NET 3.69 TL temettü dağıtacak. Bir değişiklik olmazsa 31 Ağustos 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 2 Eylül 2020 tarihinde temettünün 1. taksidini (brüt: 2.175, net:1.84875 TL) almaya hak kazanacaklar. 2. temettü için hak kullanım tarihi 30.10.2020 olarak belirtilmiş. Ancak bu tarihler yönetim kurulu tarfından belirlenmiştir ve kesinleşmemiştir.

Borsa İstanbul’da clebi koduyla işlem gören Çelebi Hava Servisi şirketi, Temettü kararlarında değişikliğe gitti. (03.04.2020)

Borsa İstanbul’da clebi koduyla işlem gören Çelebi Hava Servisi şirketi, 2 taksit halinde temettü dağıtmayı planlıyor

>> Ek Açıklamalar:
Şirketimizin, 31 Mart 2020 tarihinde, 2019 muamelatından dolayı yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak;

· – tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

· – diğer ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,

· – ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda alınan iş bu kararlar doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu, dağıtıma konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde ödenmesine,

Buradan hareketle, Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL’lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin – Hisse Grupları bazında aşağıda yer alan tabloda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak – gerçekleştirilmesine,

ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybiriliğiyle karar verildi.

KAP Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834716

Çelebi Hava Servisi Temettü 2020: Clebi Net 3.69 TL (Aşağıda belirttiğimiz tarihler, genel kurulda değiştirilmiştir. Temettü de 2 taksit olarak ödenecektir.)

Çelebi Hava Servisi şirketi (clebi hissesi), brüt 4.35 TL, NET 3.69 TL temettü dağıtacak. Bir değişiklik olmazsa 7 Nisan 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 9 Nisan 2020 tarihinde temettü almaya hak kazanacaklar.

Borsa İstanbul’da clebi koduyla işlem gören Çelebi Hava Servisi şirketi, 7 Nisan 2020’de her hisse için 3.69 TL net temettü verecek.

>> Ek Açıklamalar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Mart 2020 (bugün) tarihinde aldığı kararla;

31.12.2019 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 116.704.949,27 TL’dır.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 116.704.949,27 TL’dir.

31.12.2019 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 192.355.079TL’dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 192.355.079 TL’dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 192.355.079 TL tutarındaki Net Dönem Karı’nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Çelebi Hava Servisi Tablo 2020

>> Ek Açıklamalar:
Bu çerçevede; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak;
– tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
– diğer ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,
– ve temettü dağıtım tarihinin 7 Nisan 2020 olarak belirlenmesi
hususlarının 31 Mart 2020 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’un onayına arzedilmesine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. KAP Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828911

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.