İPEKE

İPEKE HiSSESİ – İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM TEMEL ANALiZ NOTLARI

iPEKE Vergi Dairesi Bilançosu: ipeke 2019 yılına ait 12 aylık mali tablosunu vergi dairesine gönderdi. Aşağıda 2019 yılının ve hemen altında da 2018 yılının gelir tablolarını görebilirsiniz. Şirket, yıllık bilançosunu ise en geç Mart 2020’de gönderecektir.

İpeke – Vergi dairesine gönderilen mali tablo – Gelir Tablosu – 2019 yıllık (12 aylık) (17.02.2020)
İpeke – Vergi dairesine gönderilen mali tablo – Gelir Tablosu – 2018 yıllık (12 aylık)

iPEKE 2018 Yılı 12 Aylık Bilançosu: ipeke 2018 yılında hasılatını %61 arttırarak 1 milyar 670 milyon liralık ciro elde etmiştir. Şirketin net KARı %228 artarak 1 milyar 104 milyon lira olmuştur.

İpeke – 2018 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Yıllık)