Deva Holding

Deva Holding Şirketi (Deva hisse senedi) – TEMEL ANALiZ NOTLARI – ANALiZ ve YORUMLAR

Deva Holding – 2020 Yılı 3. çeyrek bilançosu – 9 Aylık Bilanço Analizi

Deva şirketi 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 322 milyon liralık hasılat ve 482 milyon liralık net KAR elde etti. Bu dönemde satışlarını %30 arttırırken net KAR artış oranı %142 oldu. Özellikle 3.çeyrekteki %105’lik esas faaliyet KARı artışı ve %218’lik net KAR artışı yakın dönemde işlerin daha da iyiye gitmesi açısından dikkat çekti. Ralli yapan borsa İstabul’da birçok şirketin hissesinde sert yükselişler görülürken DEVA hisseleri nispeten düşük rasyoları ile öne çıkabilir. Örneğin Fiyat/Kazanç oranı 9 civarında. Bist’te bu rasyo ralli ile birçok hissede 30-40 seviyelerini aşmış durumda.

DEVA Holding – 2020 Yılı 9 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR) – 3.çeyrek

DEVA Holding – 2020 Yılı 9 Aylık Bilançosu – Bölümlere Göre Raporlama – 3.çeyrek

Deva Holding – 2020 Yılı 1. çeyrek bilançosu – 3 Aylık Bilanço

Deva 2020 yılına çok iyi bir giriş yaparak ilk 3 ayda 484 milyon TL hasılatla 161.7 milyon TL NET KAR elde etti. Hasılat artışı 2019’un 1.çeyrek bilançosuna göre %52 olurken net KAR artışı ise %149 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı. Deva’nın net KARı 2019’un ilk 3 ayında 64.9 milyon TL olmuştu. Esas Faaliyet KArını da yaklaşık ikiye katlayan şirketin hissesi bilanço açıklanmadan önceki günü 14.40 TL fiyatla kapattı.

DEVA Holding – 2020 Yılı 3 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR)

DEVA Holding – 2020 Yılı 3 Aylık Bilançosu – İlaç Veteriner Tarım ve Hayvancılık

DEVA Holding – 2020 Yılı 3 Aylık Bilançosu – KUR Riski

Deva Holding – 2019 Yılı 4. çeyrek bilançosu – 12 Aylık Bilanço

Deva 2019 yılında 286 milyon lira KAR ederek 2018’deki 136 milyon Lira’lık NET KARını %110 arttırmış oldu. Şirket aynı dönemde esas faaliyet KARını da 277 milyondan 426 milyona yükselterek %54’lük artış kaydetti. 2018’de 1 milyar 40 milyon liralık hasılat elde eden DEVA holding, 2019 yılında cirosunu %32 artışla 1 milyar 373 milyon liraya çıkardı.

DEVA Holding – 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR)

Faaliyet raporuna göre üretim tesislerinde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi;
– 2016 yılında 176,8 milyon kutu
– 2017 yılında 184,7 milyon kutu,
– 2018 yılında 196,7 milyon kutu ve
– 2019 yılında 200,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri ( ilaç ve diğer ) ise;
– 2016 yılında 359,6 milyon TL,
– 2017 yılında 401,1 milyon TL,
– 2018 yılında 541,4 milyon TL ve
– 2019 yılında 687,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DEVA Holding – 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu (İlaç satışlarının yanı sıra veterine ve tarım ilaçları da satılmaktadır)

Deva’nın yurt içi ve yurt dışı ilaç satışlarına baktığımızda ağırlıklı olarak iç piyasaya satış yaptığı görülmektedir. Bununla birlikte faaliyet raporunda 50’den fazla ülkeye ihracat yaptığı belirtilmiştir.

DEVA Holding – 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu – Yurt içi ve dışı (ihracat) satış durumu

Deva’nın KUR açısından risk durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki tablo öne çıkmaktadır. Buna göre KUR’daki artış şirkete pozitif yansımaktadır.

DEVA Holding – 2019 Yılı 12 Aylık Bilançosu – KUR Riski

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu

Şirket 22 Eylül 1958 yılında kurulmuş olup, şirket’in ana faaliyet konusu beşeri ilaç üretimi ve pazarlamasıdır.

>> Deva Temettü Bilgileri

İnceleyin: >> Deva Üretime Devam Ediyor

>> Deva Bilançosunu indirmek için tıklayın (2019 yılı 12 aylık)

>> Deva Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayın (2019 yılı 12 aylık)