Home » Genel » Teknosa Bedelli

Teknosa Bedelli

Teknosa şirketinin (tknsa hissesi) bedelli sermaye arttırımı için yaptığı başvuru, SPK tarafından 22.04.2021’de onaylandı.
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%): 82,72727
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi: 28.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi: 17.05.2021


Mevcut sermaye (TL): 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL): 201.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 300.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL): 91.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%): 82,72727
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL): 3 TL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 22.02.2021
(Analiz tarihi: 26.04.2021)

Teknosa şirketi (tknsa hissesi), 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 201 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı. Bunun tamamı nakden yani bedelli olarak karşılanmak suretiyle gerçekleştirilecek. Bu durumda şirket %82,72727 BEDELLi yapacak.

Bir başka deyişle bölünme tarihine TKNSA hissesi ile giren yatırımcılar, ellerindeki her 1 hisse için BEDELLiden ilave 0,8272727 hisse alabilecekler. Şayet BEDELLİ’ye katılmak isterlerse, her yeni hisse için 3 TL yatıracaklar. Dolayısıyla yeni hisseleri almak için portföylerinde bulunan her hisse için 3*0,8272727=2,4818181 TL yatıracakmış gibi hesap yapabilirler.

Teknosa’da Sermaye Arttırımı

Ek Açıklamalar – 26.04.2021
Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 11.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 22.04.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.

Ek Açıklamalar – 22.02.2021
Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla çıkarılmış sermayemizin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçların kesinleşmesinin ardından belirlenmesine ve konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına karar verilmişti.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında;

1) Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

2) Artırılacak 91.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 91.000.000 TL nominal değerli 9.100.000.000 adet hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

3) Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 3 TL olarak belirlenmesine,

4) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

5) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 3 TL’den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

6) Payların ihracı için hazırlanacak İzahname’nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine,

7) Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin 07.01.2021 tarihli ve 2042 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarısının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanması ve akabinde ticaret siciline tescil edilmesi halinde, işbu Karar’ın tekemmül etmiş olduğunun kabulüne,

9) İşbu Karar’ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Anılan karar kapsamında, Şirketimizce gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımında ihraç ve halka arz edilecek 91.000.000 TL nominal değerli paylardan her 1 TL nominal değere isabet eden payların 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden satılması neticesinde, Şirketimizin bedelli sermaye artırımından en az 273 milyon TL brüt halka arz geliri elde edileceği öngörülmektedir. Halka arz gelirinin kullanım yerlerine ilişkin açıklama daha sonra ayrıca yapılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Ditaş’tan %160 Bedelli
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
Klimasan’dan Bedelsiz
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Arena Bilgisayar’dan %212.5 Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
ORGE BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Lokman Hekim’den Bedelsiz
Sabancı Holding Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.