Home » Genel » Link Bilgisayar Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Link Bilgisayar Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Link Bilgisayar (Link hissesi) TEMETTÜ 2021:
Net 0,2499999 TL
Brüt 0,2941176 TL
Temettü dağıtma tarihi: 11.05.2021
Temettüye karar verme tarihi: 06.04.2021

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı şirketi (link hissesi), brüt 0,2941176 TL, NET 0,2499999 TL temettü ödeme kararı aldı. 11.05.2021 olarak belirlenen temettü pay hak kullanım tarihine, portföylerinde link hissesi ile başlayan yatırımcılar, en geç 18.05.2021’de temettü alacaklar. 11.05.2021 gününde ya da sonrasında Link hissesi alanlar bu temettüden faydalanamazlar.

Borsa İstanbul’da işlem gören LINK hisseleri, temettü haberi sonrası %2.55 yükselerek günü 41,80 TL ile tamamladı. Temettü verimini hesaplamak için brüt temettü miktarı, hisse fiyatına bölünmelidir.

Link Bilgisayar’ın Temettü Açıklaması – Ek Açıklamalar – 06.04.2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2020 yılı dönem kârının dağıtımı konusunda Şirket merkezinde yapılan toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar görüşülerek;

1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 12.101.598,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 10.336.077,76 TL olduğuna,

2) SPK’nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârından;

a) TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5’ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5’ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,

c) Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25 inci madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

d) TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5’ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10’u oranındaki 268.529,41 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

e) Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine,

g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 11.05.2021 tarihinde başlanmasına,

3) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına ve

4) Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun kamuya açıklanmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Logo Yazılım Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Kafein Yazılım Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
5G Hisseleri
Klimasan’dan Bedelsiz
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
Temettü Nedir? Nasıl Hesaplanır? Uygulamalı Gösterim
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.