Home » Genel » İşbir Holding’den %5000 Bedelsiz: Kaç Hissem Olur?

İşbir Holding’den %5000 Bedelsiz: Kaç Hissem Olur?

İşbir Holding Bedelsiz

Oranı: %5000

Tarih: 01.09.2021


>> Bedelsiz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Kısa sürede tarih belirlenecektir. (26.08.2021)
>> 02.08.2021’de “İhraç Belgesinin Onaylanması” İçin SPK’na başvuruda bulunulduğu açıklandı.

Bedelsiz karar tarihi: 17.05.2021
>> (17.05.2021 kapanış fiyatı: 7775 TL.)


Mevcut Sermaye (TL): 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL): 32.387.040
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): xxx


>> Bedelsiz için Olağanüstü Genel Kurul Tarihi: 29.07.2021

Hektaş Sermaye Arttırıyor: %175 Bedelli, %102 Bedelsiz

İşbir Holding Bedelsiz Tarihi ve Oranı/Miktarı (17.05.2021):
İşbir Holding şirketi (isbir hissesi), %5000 oranında bedelsiz sermaye arttırma kararı aldı. Şirket tarafından 17.05.2021 tarihinde alınan bu karar, genel kurulda oylanacaktır. Bedelsiz tarihi, başvurulardan sonra belirlenecektir.

Bedelsiz oranı %5000 olduğu için ISBIR hissedarlarına, ellerindeki her hisse için 50 tane daha hisse verilecektir. Dolayısıyla elinizdeki hisselerin adedini 51 ile çarparak bedelsiz bölünmeden sonraki hisse sayısını bulabilirsiniz. Bedelsiz sonrası hisse fiyatı da bölünmeden bir gün önceki kapanış fiyatının 51’e bölünmesi ile hesaplanabilecektir.

İşbir Holding Bedelsiz – Ek Açıklamalar – 17.05.2021

Şirketimizin 17.05.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

-635.040,-TL olan şirket sermayesinin 31.752.000,-TL artırılarak 32.387.040,-TL olmasına, artırılan sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan GeçmişYıl Karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine,

-Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,

-Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5’nci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

5.Madde – Eski Metin

Holding’in sermayesi 635.040.- (Altıyüzotuzbeşbinkırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 63.504.000 (Altmışüçmilyonbeşyüzdörtbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 317.520.- TL sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 317.520.- TL nakden karşılanmak suretiyle her türlü muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Holding’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

5.Madde – Yeni Metin

Holding’in sermayesi 32.387.040,00 (Otuziki milyon üç yüz seksen yedi bin kırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 3.238.704.000 (Üç milyar ikiyüz otuz sekiz milyon yedi yüz dört bin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 635.040,00 (Altı yüz otuz beş bin kırk) Türk Lirası sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 31.752.000,00 (Otuz bir milyon yedi yüz elli iki bin) Türk Lirası sermayenin tamamı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Holding’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Klimasan’dan Bedelsiz
Arena Bilgisayar’dan %212.5 Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
ORGE BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
5G Hisseleri
İslami Esaslara Uygun Hisseler
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Kartonsan’dan Büyük Bedelsiz
Karel, TOGG’un Elektrikli Araç Tedarikçisi Listesinde
Temettü Nedir? Nasıl Hesaplanır? Uygulamalı Gösterim
Ereğli Bu Sefer de 8’e Katladı
Federal Mogul’dan Bir Yatırım Daha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.