Home » Genel » BiM Birleşik Mağazalar Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

BiM Birleşik Mağazalar Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Bim Birleşik Mağazaları (Marketler) Bimas TEMETTÜ 2021
Net 3,40 TL
Brüt 4 TL

2 taksit olarak ödenecek

1. taksit: Net: 1,70 TL Brüt: 2,00 TL Tarih: 20.05.2021
2. taksit: Net: 1,70 TL Brüt: 2,00 TL Tarih: 17.11.2021

Bimas 2020 yılında 55 milyar 495 milyon liralık (55.495.364.000 TL) hasılat elde etti. 2019 hasılatı 40 milyar 211 milyon TL (40.211.942.000) idi. Şirket net KARını da %128 artışla 1.224.877.000 TL’den 2.606.815.000 TL’ye yükseltti.

NOT: Bu temettü kararı ile 2021 yılında yeni bir temettü ödemesi yapılmaktadır. Bu sefer dağıtılan KAR, 2020 yılına aittir.

Bim Birleşik Mağazaları (Marketler) Bimas TEMETTÜ 2021 Yönetim Kurulu Aşağıdaki Şekilde Taviye Etmişti. Genel Kurulda Miktar Yükseltildi.
Net 2,975 TL
Brüt 3,50 TL

2 taksit olarak ödenecek

1. taksit: Net: 1,70 TL Brüt: 2,00 TL Tarih: 20.05.2021
2. taksit: Net: 1,275 TL Brüt: 1,50 TL Tarih: 17.11.2021

BiM Birleşik Mağazaları şirketi (bimas hissesi), brüt 4 TL, NET 3,40 TL temettü ödeme kararı aldı. Şirket, temettüyü 2 taksit olarak ödeyecek.

1.taksit: 20.05.2021 tarihine portföylerinde BiMAS hissesi ile başlayan yatırımcılar, temettünün 1.taksitini almaya hak kazanacaklar. Ödeme en geç 24.05.2021’de yapılacak.

2.taksiti alabilmek için yatırımcıların 17 Kasım 2021 tarihine BiMAS hisseleri ile başlamış olmaları gerekmektedir. Temettü ödemesi en geç 19.11.2021’de yapılacaktır.

BiM: Döviz Bazlı KARlı Hisse Satışı

Ek Açıklamalar – 08.03.2021 Şirket Yönetim Kurulunun 8 Mart 2021 tarihinde aldığı karara istinaden;

– Ortaklara ödenmiş sermayenin %350’sine isabet eden brüt 2.125.200.000 TL ‘nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın tamamının 2020 yılı karından karşılanmasına,

– TTK’nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

– 209.484.000 TL ‘nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

– Nakden dağıtılacak karın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,5 TL) net 2,975 TL nakit kar payı ödenmesine,

– Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

– Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar verilmiştir.
Açıklamanın KAP Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916419

Bim Birleşik Mağazaları (Marketler) TEMETTÜ 2021: Net 1.70 TL

Bim Birleşik Mağazalar şirketi (bimas hissesi), brüt 2 TL, NET 1.70 TL temettü dağıtma kararı aldı. 8 Ocak 2021 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 12.01.2021 tarihinde temettü alabilecekler.

İnceleyin: >> Bimaş Marketler – TEMEL ANALiZ

BiM Birleşik Mağazaları (Bimas Hissesi) Temettü Dağıttı (Pay hak kullanım tarihi: 08.01.2021)

>> Ek Açıklamalar (Borsa Bildirimi 06.01.2021): 10.12.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum açıklamasında duyurulan Yönetim Kurulu tavsiye kararına istinaden ve 06.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan karara göre; ortaklara ödenmiş sermayenin %200’üne isabet eden brüt 1.214.400.000 TL’nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,

118.404.000 TL’nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
Nakden dağıtılacak kârın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,70 TL kâr payı ödenmesine,

olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına onay verilmiştir.

KAP Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897376

Bim Birleşik Mağazaları (Marketler) TEMETTÜ 2020: Net 0.425 TL

Bim Birleşik Mağazalar şirketi (bimas hissesi), brüt 0.50 TL, NET 0.425 TL temettü dağıtma kararı aldı. 13 Mayıs 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 15.05.2020 tarihinde temettü alabilecekler. Karar 05.05.2020 tarihli genel kurulda oylanacaktır.

>> 3 Nisan 2020’de Temettüye Sınırlama Getirildi. Detaylar için tıklayın.

BiM Birleşik Mağazaları (Bimas Hissesi) Temettü Dağıtacak (05.05.2020)

>Ek Açıklamalar (Borsa Bildirimi 05.05.2020): 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

İlgili kanun hükmüne istinaden, 04/03/2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve aynı gün kamuya açıklanan 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul tavsiye kararının güncellenmesi hasıl olmuştur.

Buna göre Yönetim Kurulu 4 Mayıs 2020 tarihli kararında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 1.224.877.000 TL ile sonuçlandırılan 2019 yılının karından,

– Ortaklara ödenmiş sermayenin %50’sine, 2019 yılı karının %24,8’ine isabet eden brüt 303.600.000 TL ‘nin nakden dağıtılmasına,

– 60.720.000 TL”nin 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,

– 27.324.000 TL ‘nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

– Nakden dağıtılacak karın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 0,5 TL) net 0,425 TL nakit kar payı ödenmesine,

– Nakit kar payının tek taksit halinde 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren dağıtılmasının teklif edilmesine,

– Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle revize edilmesine,

– Güncellenen kar dağıtım önerisinin 5 Mayıs 2020 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

BiM Birleşik Mağazaları (Bimas Hissesi) Dağıtacağı Temettü ile İlgili Koronavirüs Sebebiyle Düzenleme Yaptı (05.05.2020)

Bim Birleşik Mağazalar şirketi (bimas hissesi), %25’lik temettü sınırlaması kararından önce aşağıdaki şekilde temettü dağıtacaktı.

BiM Birleşik Mağazaları Değişen Temettü Kararı (26.03.2020)
Bimas Hisse Senedi – BiM Birleşik Mağazaları
Bimaş Bilanço Açıklama Tarihi
Kardemir Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ereğli Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Ford Oto Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Tüpraş Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
Aselsan’dan Hem BEDELSİZ Hem de Temettü
Doğuş Oto Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.