EGE ENDÜSTRİ

Ege Endüstri (EGEEN) TEMEL ANALiZ Notları

EGE Edüstri 2018 yılında hasılatını %70 oranında arttırarak 586 milyon liralık satış yapmıştır. Esas Faaliyet KARını %102, Net KARını %163 arttırarak 2018 yılını 347 milyon lira KARla kapatmıştır. EGEEN 2018’de EGE Fren hissesi satın alarak payını %50’nin üstüne çıkarmıştı.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı egeenHasilat-2018-12.png
EGE Endüstri – Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NeT KAR Artışları (2018-12 aylık)
EGE Endüstri – Yurtdışı Satışları (2018-12 aylık)

EGE Endüstri (EGEEN) Temel Analiz Not: 2018 yılında yurtdışı satışlarını (ihracat) 2017 yılına göre %73 arttırarak 540 milyon TL hasılat yapmıştır. İhracatının, toplam satışlara oranı ise %91.5 gibi yüksek bir orandadır.