Çemtaş Yatırımlar ve İlgili Kap Haberleri

Çemtaş, MAN ve Mercedes Benz için 2020’nin 1.çeyreğinde Üretime Başlıyor (18.11.2019).

 

KAP Haberi (18.11.2019) 22.08.2019 tarihli açıklamamızda;

Yatırım teşvik belgesi kapsamında, yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajının tamamlandığı, Ağustos-2019 sonuna doğru yeni üretim hattımızda Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için, denge çubuğu üretim denemelerine başlanıldığı bildirilmiş idi.

Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için denge çubuğu üretim denemeleri devam etmekte olup 2020 yılı ilk çeyreğinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799477

Çemtaş, MAN ve Mercedes Benz için Üretim Denemelerine Başladı (22.08.2019)

 

KAP Haberi (22.08.2019) 03.07.2019 tarihli açıklamamızda; Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan Denge Çubuğu üretim tesisi için, 3700 m2 lik kapalı alan inşaatımızın tamamlanmış olduğu ve yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajının tamamlandığı, Ağustos-2019 sonuna doğru deneme üretimlerine başlanacağı bildirilmiş idi. Yatırım teşvik kapsamında bahsi geçen yeni üretim hattımızda Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için, denge çubuğu üretim denemelerine başlanılmıştır. Ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

—————————2

Çemtaş Denge Çubuğu Yatırımı (03.07.2019)

KAP Haberi (03.07.2019) 21.01.2019 tarihli açıklamamızda; Şirketimiz artan iş hacmi ve büyüyen pazar nedeniyle değişik denge çubuğu müşterilerine hitap edebilmek için, Fabrika sınırlarımız içinde yer alan mevcut Denge Çubuğu üretimimize ilaveten, özel ayrı bir holde, sabit yatırım tutarı yaklaşık 64,4 Milyon TL, 3700 m2 lik kapalı alanda yeni bina inşaatı, kullanılmış faal olan Denge Çubuğu Tesisi, makine teçhizatı ve diğer harcamaları kapsayan Yatırım Teşvik Belgesi alındığını bildirilmiş idi. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan Denge Çubuğu üretim tesisi için, 3700 m2 lik kapalı alan inşaatımız tamamlanmış olup, yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajı bitmiştir. Ağustos-2019 sonuna doğru deneme üretimlerine başlanacaktır. Ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

 

————————————3

Çemtaş, Yatırım Teşvik Belgeli Denge Çubuğu Tesisi Sözleşme İmzalanması (09.11.2018)

KAP Haberi (09.11.2018) 25.10.2018 tarihli açıklamamızda; Şirketimiz artan iş hacmi ve büyüyen pazar nedeniyle değişik denge çubuğu müşterilerine hitap edebilmek için, Fabrika sınırlarımız içinde yer alan mevcut Denge Çubuğu üretimimize ilaveten, özel ayrı bir holde, sabit yatırım tutarı yaklaşık 22 Milyon TL, 3700 m2 lik kapalı alanda yeni bina inşaatı, kullanılmış faal olan Denge Çubuğu Tesisi, komple ithal makine teçhizatı ve diğer harcamaları kapsayan Yatırım Teşvik Belgesi alındığı ve temas edilen ilgili firma ile satın alma sözleşmesi imzalama sürecine girildiği bildirilmiş idi. Kullanılmış faal olan Denge Çubuğu Tesisi’nin alındığı firma ve demontaj-nakliye-montaj-devreye alma ile ilgili firmayla, bugün 9 Kasım 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tesisin en geç 2019 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783619

 

Çemtaş, Yatırım Teşvik Belgesi Alınması (25.10.2018)

KAP Haberi (25.10.2018) 2Şirketimiz artan iş hacmi ve büyüyen pazar nedeniyle değişik denge çubuğu müşterilerine hitap edebilmek için, Fabrika sınırlarımız içinde yer alan mevcut Denge Çubuğu üretimimize ilaveten, özel ayrı bir holde, sabit yatırım tutarı yaklaşık 22 Milyon TL, 3700 m2 lik kapalı alanda yeni bina inşaatı, kullanılmış faal olan Denge Çubuğu Tesisi, komple ithal makine teçhizatı ve diğer harcamaları kapsayan Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Temas edilen ilgili firma ile satın alma sözleşmesi imzalama sürecine girilmiştir. Bu alımla Denge Çubuğu üretim kapasitemiz de % 100’ün üzerinde artış beklenmektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı’nca Şirketimizde 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir. 1- KDV İstisnası 2- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6 yıl boyunca) 3- Vergi İndirimi 4-Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırımın teşvik belgesi başlangıç tarihi 21.09.2018, bitiş tarihi ise 21.09.2021’dir. Yatırımın Finansman şekli Özkaynaklar (% 100 ) ‘dır. KAP açıklaması, 15.08.2018 tarih 2018/28 no’lu Yönetim Kurulu kararı gereğince; kullanılmış denge çubuğu hatları satın alınması için, yerinde inceleme, niyet mektubu imzalama, yatırım teşviklerine müracaat etme kararları alınmış olup Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırım kararı kullanılmış tesis ithalatı Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına bağlı olduğundan, bu durumda kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle, Kurul’un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca ertelenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715542

 

———————————-

Çemtaş, Kontinü Isıl İşlem Fırını Yatırımı (26.12.2017)

 

KAP Haberi (26.12.2017) 26.11.2015, 24.11.2016, 31.01.2017, 28.02.2017, 26.09.2017 tarihli bildirimlerde ayrıntıları verilen; Devam eden yatırımlarımızdan yığma ısıl işlem fırını ve yeni kontinü ısıl işlem fırınlarımız; – 28.02.2017 tarihli bildirimimiz ile Yığma ısıl işlem fırınımızın Şubat ayı sonunda devreye alındığı bildirilmiş idi. Devam eden Kontinü Isıl İşlem Fırını yatırımımızında test çalışmaları tamamlanmış olup, devreye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/647165

Çemtaş Teknik Analizlerimiz:
http://www.borsanalist.com/teknikanaliz/cemtas-teknik-analiz