Home » Temel Analiz » Arçelik Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Arçelik Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı

Arçelik (arclk) TEMETTÜ 2020: Net 0.628 TL

Arçelik şirketi (arclk hissesi), brüt 0.739 TL, NET 0.628 TL temettü dağıtmak için SPK’ya başvurdu. Bir değişiklik olmazsa 1 Nisan 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 03.04.2020 tarihinde temettü alabilecekler.

Arçelik 3 Nisan 2020’de Temettü Dağıtıyor

>> Ek Açıklamalar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2020 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 924.833.309,85 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 457.588.624,50 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2019 yılı için ayrılmamasının,

TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 924.833.309,85 TL net dönem karına; 7.353.560,37 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 932.186.870,22 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 457.588.624,50 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğu;

Görülmüş olup, buna göre;

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının;

466.093.435,11 TL pay sahiplerine birinci kar payı,

33.906.564,89 TL pay sahiplerine ikinci kar payı,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin,

c) Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 500.000.000,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin;

d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 500.000.000,00 TL kar payının 419.061.150,48 TL’nin cari yıl diğer kazançlardan ve bakiye 80.938.849,52 TL’nin ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve toplam II. Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 46.621.358,98 TL’nin 38.527.474,02 TL’lik kısmının cari yıl diğer kazançlardan ve 8.093.884,96 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasının;

e) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %73,99424 oranında ve 0,7399424 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %73,99424 oranında ve 0,7399424 TL brüt; %62,8951 oranında ve 0,628951 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

f) Kar payı ödeme tarihinin 01.04.2020 olarak belirlenmesinin;

25.3.2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Haberin KAP Linki: https://www.kap.org.tr/Bildirim/820656

Arçelik Teknik Analizlerimiz:
http://www.borsanalist.com/teknikanaliz/arcelik

Borsadan Nasıl Para Kazanılır?
http://www.borsanalist.com/borsada-para-kazanma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

UYARI: Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti, araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenle burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilemez.